SÄTEILYLÄMMITTIMET

Säteilylämmittimet lämmittävät suoraan ihmisiä ja esineitä näitä ympäröivän ilman sijasta.Niiden käyttö on ihanteellista tiloissa, joissa ilman lämpötilan nostaminen on hankalaa tai taloudellisesti kannattamatonta. Esimerkkejä tästä voivat olla tehtaat, työpajat, kuorman lastaus- ja purkualueet, suuret hallit, terassit jaulkoravintolat.

Järjestys: